قاصدک ِ دیار باقی

 

 در روزهای پس از انتخابات و حوادث غمبار جاری" جمعه ای برای تدفین دوستی گذرم به 

قبرستان بهشت زهرا(س) افتاد.!.تا آماده شدن میّت "سری به گورهای آماده پذیرایی مان 

زدم و هوس کردم توی یکی از قبرها برای لحظه ای بخوابم!..خوابیدم...نمیدونم بگم چه حالی 

داشتم؟.خوف و رجاء را توی همین دنیا دیدم!.خوش به حال اونهایی که حقی برگردنشان نیست 

بخصوص حق النّاس...وای مردم " وای بر فردای مان...وای بر خیانت کنندگان بر امانت.. 

وای بر پایمال کنندگان حق و خون انسانهای بی گناه..وای برما..وای بر... 

حتماً که نباید کاسب و مغازه دار باشی.!. ویلٌ لِلمُطَفِّفین...  

   

 

خواب دیدم خواب اینکه مرده ام             خواب دیدم خسته و افسرده ام 

روی من خروارها از خاک بود               وای قبر من چه وحشتناک بود 

 

تا میان گور رفتم ؛ دل گرفت               قبر کن سنگ لحد را گِل گرفت 

بالش زیر سرم از سنگ بود             غرق وحشت سوتُ کور و تنگ بود 

 

ناله می کردم ولیکن بی جواب          تشنه بودم تشنهء یک جرعه آب 

خسته بودم هیچ کس یارم نشد             زان میان یک تن خریدارم نشد 

 

هر که آمدپیش حرفی راند و رفت         سوره ءحمدی برایم خواندو رفت 

نه شفیقی نه رفیقی نه کسی            ترس بود و وحشت و دلواپسی 

 

آمدند از راه ، نــزدم دو ملک                     تیره شد در پیش چشمانم فلک 

یک ملک گفتا بگو نام تو چیست              آن یکی فریاد زد ربّ تو کیست 

 

ای گنه کار سیه دل، بسته پر              نام اربابان خود یک یک ببر 

در میان عمر خود کن جستجو               کارهای نیک و زشتت را بگو 

 

گفتنَم عمر خودت کردی تباه               نامه ی اعمال تو گشته سیاه 

دیگر آنجا عذر خواهی دیر بود               دست و پایم بسته در زنجیر بود 

(امیر حسین میرحسینی)  

  

    

کاملاً غیر سیاسی!!

پس از مرگ(1):  بله میدونم که باید از پهلو خوابید.ولی مردم داشتند به عقلم شک میکردندکه مگه توقبرهم عکس انداختن داره؟!!. 

پس از مرگ(2):ازمن به شما نصیحت! هرکی میخواد بمیره ویا حتی اگه میخواد امتحان کنه توقبرخوابیدن را " توی تهران این کار را نکنه!.آخه قبرهاش همه تنگه ویک اندازه.!.مجبور شدم دستهامو جمع کنم ! وای به حال دل آآآوراان و دل داران.!.بابااا زودتر رژیم بگیرید!. 

ولی خدا وکیلی اقلاً در این یک مورد عدالت کاملاًرعایت شده.!. 

من که به عدالت محوری آقایون شک ندارم!!. 

 

 

 

التماس دعا...یاعلی مدد 

+نوشته شده در شنبه 27 تیر 1388ساعت06:36توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (98)