رباعی هفته

 

 

 

خـــا ل در آتــش رویـت شــده سـوزان چـو ســپـندی 

 

. 

. 

تــــا مـَـبــادا کــه رســد  ، از نـظـر خـلـق گــــزنـــدی 

 

. 

. 

طـُـــرّهء زلــف گــُشـودی کـه بــبـنـدی بــه کـمـنـد ت 

 

. 

. 

مـن گـرفـتـار تـو هـسـتـم ،چـه بـبـنـدی،چـه نـبـنـدی ! 

 

  

.

 

 

 

 

یاعلی مدد: (قــاصــدک) 

. 

+نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1387ساعت07:26توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (3)