باز باران باترانه؛میخوردبربام خانه

 

 

آی ملت !! آی جماعت " 

 بارون ...بارون...بارون داره میاد!!! 

منم زیر بارون داشتم "خیس میشدم دوباره" 

 ...کی صدا کرد منو...!!..کی صدا کرد؟!!

 برید لذّت ببرید...وقت برای کل کل زیاده.!!  

 

  

پس از بارن(1) دوستان"هرکس زیربارون حرکات موزون انجام داد و زیر لب زمزمه کرد: 

کی صدا کرد منو؟کی صداکرد.!.منتظر عواقبش باشه"بنده مسئول آن نخواهم بود..!! 

پس از باران(2)من که گفتم سیلوهای پست(موجهای شرمندگی)مملوه از نوازشهاتون"پس 

نوازشهاتون را بذارید زیر ابرهای پاره پاره ! برای روزهایی که له له میزنیم وحیرون یک نوازشیم! 

بارون بدون چتر زیباست!حتی با سینوزیت!!.شادباشید

+نوشته شده در چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388ساعت18:23توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (2)